Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
  • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
  • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.
  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor u bijzondere bijstand hebt gekregen.
    Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
    Hebt u zorg nodig die onder het basispakket valt en kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u misschien betalen voor de zorg. Deze kosten kunt u niet aftrekken.
  • De belastingdienst kan uw vragen om de kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.

Geen zorgverzekering afgesloten?

Hebt u kosten gemaakt die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken.

Zorgkosten in het buitenland

Gaat u naar het buitenland om behandeld te worden voor ziekte of invaliditeit? Of wordt iemand voor wie u zorgkosten mag aftrekken in het buitenland behandeld? Dan zijn deze kosten aftrekbaar voor zover u voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Ook de reiskosten die alleen op de behandeling betrekking hebben, zijn aftrekbaar. Verblijft u of degene voor wie u de zorgkosten mag aftrekken, vóór, tijdens of na de behandeling in bijvoorbeeld een hotel? Deze kosten zijn niet aftrekbaar.